Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Model of distribution process in automotive company

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • distribution
  • distribution process
  • deming cycle
  • pdca
Strony (od-do)

265 - 281

Książka

How it's done in Great Poland, Poland and Worldwide