Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Effects of promotional campaign in the logistics customer service

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Research in Logistics & Production

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 5 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • customer service
  • logistics customer service
  • promotional campaign
Strony (od-do)

407 - 416

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8