Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Potential use of carbon electrode materials derived from vegetable biomass for supercapacitors

Autorzy

| [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Książka

Rio 2013 Carbon : the Annual World Conference on Carbon July 14-19, 2013, Rio de Janeiro - Brazil

Zaprezentowany na

Rio 2013 Carbon : the Annual World Conference on Carbon, 14-19.07.2013, Rio de Janeiro, Brazil