Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Operacjonalizacja zwinności łańcucha dostaw w segmencie biznesowym o wysokiej orientacji rynkowej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Operationalization of supply chain agility in an enterprise operating in high market orientation

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Gospodarka Materiałowa & Logistyka

Rocznik: 2015 | Numer: nr 12

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • przedsiębiorstwo szczupłe
  • przedsiębiorstwo zwinne
  • szczupły łańcuch dostaw
  • zwinny łańcuch dostaw
  • współczesne metody zarządzania
  • współczesne narzędzia zarządzania
Strony (od-do)

XXI - XXVIII

Punktacja MNiSW / czasopismo

8,0