Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Krystian Pawłowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych

E-mail

krystian.pawlowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 71

ORCID

0000-0002-7067-775X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (3)

Rozdziały (12)

Książki (1)

Raporty (4)

Rozprawa doktorska

Recenzje prac dyplomowych (2)