Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Safety of the Polish Power System : Edition 2014

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Scientific Publishers OWN

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Data opublikowania

2014

ISBN

978-83-7712-096-5

Rozdziały
Operation of starting path from Hydro Power Plant Dychów to Thermal Power Plant Dolna Odra – simulation study (s. 141-152)