Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Practical aspects of the application of RCM to select optimal maintenance policy of the production line

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

1187 - 1195

Książka

Safety and Reliability: Methodology and Applications

Zaprezentowany na

24th European Safety and Reliability Conference ESREL 2014, 14-18.09.2014, Wroclaw, Poland

Publikacja indeksowana w

WoS (15)