Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Cases of lack of freeze-thaw resistance of concrete in new viaducts built during the winter time in the years 2002-2012 in Poland

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • concrete viaducts
  • frost resistance of concrete
  • sem and eds analyses
Strony (od-do)

1 - 7

Książka

The 14th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2015), Beijing, China, October 2015 : proceedings

Zaprezentowany na

14th International Congress on the Chemistry of Cement (ICCC 2015), 13-16.10.2015, Beijing, China