Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Ergonomia w nauce i szkolnictwie wyższym

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Kraków, Poland

Wydawca

Wydawnictwo PK

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Data opublikowania

2015

Liczba stron

239

ISBN

978-83-7242-843-1

Katalog

xx003622884

Rozdziały
Wiedza ergonomiczna jako element wykształcenia inżyniera (s. 151-168)
Kwestia Krajowych Ram Kwalifikacji w procesie edukacji akademickiej specjalistów z zakresu ergonomii w Politechnice Poznańskiej (s. 225-239)