Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Kwestia Krajowych Ram Kwalifikacji w procesie edukacji akademickiej specjalistów z zakresu ergonomii w Politechnice Poznańskiej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

225 - 239

Książka

Ergonomia w nauce i szkolnictwie wyższym