Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wiedza ergonomiczna jako element wykształcenia inżyniera

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

151 - 168

Książka

Ergonomia w nauce i szkolnictwie wyższym