Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Wykorzystanie rysunkowych analiz krajobrazowych dla celów projektowych w przestrzeni wiejskiej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

660 - 663

Książka

Definiowanie przestrzeni architektonicznej : zapis przestrzenia architektonicznej : praca zbiorowa. T. 2