Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Testy badania emisji związków szkodliwych w spalinach silników głównych okrętów wojennych

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2015

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Keywords
PL
  • napęd główny
  • emisja spalin
  • model stochastyczny
  • silniki okrętowe
  • testy
Abstract

PL W niektórych zastosowania okrętowych silników spalinowych, występują specyficzne warunki eksploatacji (np. okręty wojenne), odbiegające znacznie od warunków eksploatacji statków handlowych. Powstała zatem konieczność modyfikacji obowiązujących metodyk badań toksyczności ich spalin.

Pages (from - to)

246 - 246

Book

Nauka dla obronności : Konferencja Naukowo-Techniczna : Wspólne Działanie Nauki Polskiej dla Obronności Kraju, Poznań, 29-30 czerwca 2015

Presented on

Konferencja Naukowo-Techniczna : Nauka dla obronności : Wspólne Działanie Nauki Polskiej dla Obronności Kraju, 29-30.06.2015, Poznań, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.