Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Sławomir Hanczewski

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Sieci Teleinformatycznych

E-mail

slawomir.hanczewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 46

ResearcherID

K-3292-2012

ORCID

0000-0001-8524-7851

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (34)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (25)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (1)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Raporty (3)

Rozprawa doktorska