Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wpływ laserowej obróbki cieplnej na strukturę geometryczną powierzchni i stan warstwy wierzchniej oraz wybrane właściwości stali 41Cr4

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

237 - 245

Book

Środowisko i przemysł. T. 6

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.