Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wpływ laserowej obróbki cieplnej na strukturę geometryczną powierzchni i stan warstwy wierzchniej oraz wybrane właściwości stali 41Cr4

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2016

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

237 - 245

Book

Środowisko i przemysł. T. 6

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.