Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Integrating Lean and Green Paradigms in Maintenance Management

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2014

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Green Maintenance
  • Lean Maintenance
  • TPM
  • waste
Strony (od-do)

4471 - 4476

Książka

Proceedings of the 19th IFAC World Congress, 2014

Zaprezentowany na

19th IFAC World Congress, 24-29.08.2014, Cape Town, South Africa

Publikacja indeksowana w

WoS (15)