Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Optymalizacja cen substytucyjnych kategorii produktowych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Optimization of prices of substitute product categories

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • substytucja
  • kategorie produktowe
  • mikroekonometria
  • zarządzanie cenami
Strony (od-do)

384 - 401

Książka

Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem : uwarunkowania, trendy, perspektywy