Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Efficiency Control in Industrial Enterprises

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Applied Mechanics and Materials

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 708

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • key Performance Indicators (KPI’s)
  • Balanced Scorecard approach
  • strategy implementation
  • efficiency control
Strony (od-do)

294 - 299

DOI

10.4028/www.scientific.net/AMM.708.294

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

7