Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Experimental investigation of the effect of connection angle between main and parallel pipes in multi-pipe earth-to-air heat exchangers on the total pressure losses

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • mechanical ventilation
  • multi pipe earth-to-air heat exchangers
  • pressure losses
Książka

CLIMA 2016 - proceedings of the 12th REHVA World Congress