Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Etapy i koszty procesu sukcesji oraz możliwości ich finansowania

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Wariant tytułu

EN Stages, costs and financing options of the succession process

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

Rocznik: 2014 | Numer: nr 111 (799)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • sukcesja
  • proces
  • koszty
  • firma rodzinna
Strony (od-do)

346 - 357

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8