Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Analiza ESI-MS kompleksów jonów miedzi (II) i kobaltu (II) z ekstrahentami pirydynowymi

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Year of publication

2014

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Pages (from - to)

196 - 202

Book

Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa. T. 1/ Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Wydział Chemii, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.