Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Shape memory materials and structures: Modelling and computational challenges

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

35 - 38

Książka

Advances in Mechanics: Theoretical, Computational and Interdisciplinary Issues : proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), Gdansk, Poland, 8-11 September 2015

Zaprezentowany na

3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM), 8-11.09.2015, Gdansk, Poland

Publikacja indeksowana w

WoS (15)