Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ścinanie w styku między betonami ułożonymi w różnych terminach w świetle przepisów Eurokodu 2

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The shear at the interface between concrete cast at different times in the light of Eurocode 2 demands

Year of publication

2015

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • ścinanie w styku między betonami ułożonymi w różnych terminach
  • zespolenie
  • eurokod 2
Pages (from - to)

180 - 189

Book

Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.