Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Ścinanie w styku między betonami ułożonymi w różnych terminach w świetle przepisów Eurokodu 2

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The shear at the interface between concrete cast at different times in the light of Eurocode 2 demands

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ścinanie w styku między betonami ułożonymi w różnych terminach
  • zespolenie
  • eurokod 2
Strony (od-do)

180 - 189

Książka

Trwałe metody naprawcze w obiektach betonowych : praca zbiorowa