Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Research on the influence of weather conditions on the pilot’s psychophysical condition

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Badanie wpływu warunków atmosferycznych na kondycję psychofizyczną pilota

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Journal of Mechanical and Transport Engineering

Rocznik: 2016 | Tom: vol. 68 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • air transport safety
  • flight simulator
  • pilot’s concetration
  • electro-encephalography
  • MindWave
  • CKAS MS5 simulator
Strony (od-do)

43 - 53

DOI

10.21008/j.2449-920X.2016.68.4.0

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

6