Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza zagrożeń związanych z transportem odpadów po produkcji biogazu z uwzględnieniem możliwych sposobów ich zagospodarowania

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Hazard analysis connected to biogas post production wastes with consideration of possible method of utilization

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Logistyka

Rocznik: 2014 | Numer: nr 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • odpady
  • transport odpadów
  • zagrożenie zagospodarowanie
  • produkcja biogazu
  • biogaz
  • biomasa
  • odnawialne źródła energii
Strony (od-do)

14640 - 14643

Uwagi

Pełny tekst na płycie CD

Punktacja MNiSW / czasopismo

10