Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Technology Management for Sustainable Production and Logistics

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Język publikacji

angielski

Miejsce

Berlin - Heidelberg, Germany

Wydawca

Springer

Wydawca z listy MNiSW

Springer

Data opublikowania

2015

Liczba stron

219

ISBN

978-3-642-33934-9

eISBN

978-3-642-33935-6

DOI

10.1007/978-3-642-33935-6

Opublikowano w

Seria: EcoProduction

Rozdziały
Preface (s. 1-3)
Ergonomics as Significant Factor of Sustainable Production (s. 193-203)