Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Were our leaders ready to implement the changes? – a case study

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • leader
  • leadership
  • organizational change
Strony (od-do)

267 - 271

Książka

International Conference on Economics and Management Innovations ICEMI 2016

Zaprezentowany na

International Conference on Economics and Management Innovations ICEMI 2016, 9-10.07.2016, Wuhan, China

Publikacja indeksowana w

WoS (15)