Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Blackout a krajowy system elektroenergetyczny : Edycja 2016

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Ośrodek Wydawnictw Naukowych. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Data opublikowania

2016

Liczba stron

298

ISBN

978-83-7712-152-8

Rozdziały
Elektrociepłownia Karolin w procesach obrony i restytucji krajowego systemu elektroenergetycznego (s. 255-268)
Elektrownia wodna Dychów jako źródło rozruchowe do odbudowy zdolności wytwórczych elektrowni cieplnych w zachodniej części krajowego systemu elektroenergetycznego (s. 281-298)