Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Social Dimension of Sustainable Development – Safety and Ergonomics in Maintenance Activities

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • maintenance
  • maintenance stakeholders
  • safety culture levels
Strony (od-do)

175 - 184

DOI

10.1007/978-3-642-39188-0_19

Książka

Universal Access in Human-Computer Interaction. Design Methods, Tools, and Interaction Techniques for eInclusion : 7th International Conference, UAHCI 2013 Held as Part of HCI International 2013 Las Vegas, NV, USA, July 21-26, 2013 : Proceedings, Part I

Zaprezentowany na

7th International Conference, UAHCI 2013, Held as Part of HCI International 2013, Las Vegas, NV, USA, July 21-26, 2013, 21-26.07.2013, Las Vegas, Stany Zjednoczone