Processing may take a few seconds...

Article


Title

Propozycja wsparcia działań prewencyjnych w przedsiębiorstwach przez wykorzystanie narzędzia wielkopolskiego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Authors

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Proposal to Support Preventive Activities in Enterprises through the Use of Wielkopolska System of Vocational and Educational Consulting

Year of publication

2013

Published in

PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

Journal year: 2013 | Journal number: nr 301

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • koszty
  • zarządzanie wiedzą
  • jakość
Pages (from - to)

55 - 67

Ministry points / journal

10.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.