Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Propozycja wsparcia działań prewencyjnych w przedsiębiorstwach przez wykorzystanie narzędzia wielkopolskiego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Proposal to Support Preventive Activities in Enterprises through the Use of Wielkopolska System of Vocational and Educational Consulting

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Rocznik: 2013 | Numer: nr 301

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • koszty
  • zarządzanie wiedzą
  • jakość
Strony (od-do)

55 - 67

Punktacja MNiSW / czasopismo

7

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10