Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Koncepcja aplikacji wspomagającej ocenę poziomu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Część 2. Interfejs użytkownika

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN A conception of an application aiding the assessment of a safety culture level in a company. Part 2. User interface

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Logistyka

Rocznik: 2015 | Numer: nr 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

851 - 856

Uwagi

CD 1