Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ergonomiczna ocena wybranych elementów infrastruktury transportu miejskiego

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik | [ S ] student

Wariant tytułu

EN Ergonomic assessment of selected elements of public transport infrastructure

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Logistyka

Rocznik: 2014 | Numer: nr 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • transport miejski
  • infrastruktura
  • przystanek wiedeński
  • analiza ergonomiczna
Strony (od-do)

14400 - 14406

Uwagi

Pełny tekst na płycie CD

Punktacja MNiSW / czasopismo

10