Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wpływ budowy kopolimeru SBS na właściwości reologiczne asfaltów w celu polepszenia ich trwałości

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The influence of copolymer SBS construction on rheology properties of asphalts for the purpose of durability improvement

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Materiały Budowlane

Rocznik: 2016 | Numer: nr 11

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • asfalt
  • modyfikacja
  • polimer
  • sbs
Strony (od-do)

50 - 51

DOI

10.15199/33.2016.11.17

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8