Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Koncepcja ankietowego badania poziomu kultury bezpieczeństwa

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kultura i bezpieczeństwo
  • desygnaty kultury bezpieczeństwa
  • narzędzia do badania poziomu kultury bezpieczeństwa
Strony (od-do)

396 - 406

Książka

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2