Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Treść i charakter pracy jako źródło ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy - na przykładzie przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • bezpieczeństwo pracy
  • ryzyko zawodowe
  • ryzyko psychospołeczne
  • stres
Strony (od-do)

483 - 492

Książka

Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2