Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Ubezpieczenia - aspekty teoretyczne i praktyczne

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Olsztyn, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Data opublikowania

2015

Liczba stron

132

ISBN

978-83-7299-974-0

Rozdziały
Bariery rozwoju pracowniczych programów emerytalnych w Polsce (s. 97-110)