Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wpływ transformacji na rozwój regionu konińskiego - rozwój ekonomiczny i gospodarczy

Authors

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • konin
  • wielkopolska wschodnia
  • transformacja
  • rozwój gospodarczy
Pages (from - to)

181 - 194

Book

Zeszyt Naukowy nr 2/2014. Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.