Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Sterowanie pracą pomp w sieciach wodociągowych zasilanych z wielu źródeł

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Pumps control in multi-sources water supply system

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

785 - 798

Książka

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód