Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Zmiana w procesie a satysfakcja klienta - studium przypadku

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

43 - 54

Książka

Społeczne aspekty zarządzania procesami