Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych

E-mail

katarzyna.ragin-skorecka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 89

PBN ID

1709622

ResearcherID

N-4027-2014

ORCID

0000-0002-7359-9232

Google Scholar

z7VhH8kAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Rozdziały (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS