Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

„Electrochemical activation and simultaneous lithium extraction of composite (soft carbon / lithium salt) electrodes"- synthesis of lithium salts, electrochemical activation and lithium extraction of the (carbon / lithium salt) composite electrodes, physicochemical characterizations, attempt of LIC formation by lithium transfer to graphite or hard carbon negative electrode.

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL „Aktywacja elektrochemiczna i jednoczesna ekstrakcja litu z elektrod kompozytowych (węgiel miękki / sól zawierająca lit)” - synteza soli zawierających lit, aktywacja elektrochemiczna i ekstrakcja litu z elektrod kompozytowych (węgiel / sól zawierająca lit), charakterystyka fizykochemiczna, próba wytworzenia kondensatora litowo-jonowego (LIC) przez transfer litu do elektrody ujemnej wykonanej z grafitu lub z węgla twardego.

Identyfikator dzieła

r1007_2020

Data

10.06.2020

Język

angielski

Liczba stron lub objętość dzieła

2

Typ dzieła

raport z badań