Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Agnieszka Chojnacka

Artykuły  |  Raporty
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

agnieszka.chojnacka@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 84

ORCID

0000-0001-6724-8973

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (5)