Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Produkt 04. Rozwiązanie hybrydowe. Rozwiązanie dedykowane.

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Work ID

r1027_2020

Date

22.06.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

9

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.