Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z badań próbki oleju pobranego z transformatora typu TAO 630/15,75 o numerze fabrycznym 132586

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1038_2020

Data

29.06.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

2

Typ dzieła

raport z badań