Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Fenoksyetyloamoniowe herbicydowe ciecze jonowe

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1076_2020

Data

08.07.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

11

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Tak