Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Badanie zawartości wody w izolacji autotransformatora AT1 (zainstalowanego w SE Janów) z użyciem metod FDS, PDC i RVM oraz opracowanie raportu z badań

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1090_2020

Słowa kluczowe
PL
  • FDS
  • PDC
  • RVM
  • transformator
  • zawilgocenie
Data

13.07.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

inne

Open Access

Nie