Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Wykonanie oraz weryfikacja dokumentacji wykonawczej - prototypu podwozia przyczepy. Opracowanie procedury badawczej oraz przygotowanie prototypu przyczepy do badań drogowych (oklejenie czujników tensometrycznych oraz zamontowanie aparatury pomiarowej). Zadanie nr 9: Badania drogowe zmodyfikowanej konstrukcji podwozia przyczepy (etap III).

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ E ] pensioner

Work ID

r1100_2020

Keywords
PL
  • badania doświadczalne
  • pomiary odkształceń
  • konstrukcje cienkościenne
  • przyczepa
  • transport
Date

21.07.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

16

Type of work

research report

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.