Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Mikołaj Smyczyński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

mikolaj.smyczynski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 25

ORCID

0000-0003-4886-2825

ResearcherID

H-4169-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (12)

Rozdziały (2)

Raporty (6)