Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z badań wełny mineralnej według normy PN-EN 826 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. określanie zachowania przy ściskaniu”

Autorzy

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1143_2020

Słowa kluczowe
PL
  • wełna mineralna
  • klasa wełny mineralnej
Data

10.06.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

raport z badań