Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Raport z pomiarów zawartości wody w próbkach materiałów celulozowych metodą Karla Fischera

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Identyfikator dzieła

r1154_2020

Słowa kluczowe
PL
  • zawartość wody
  • materiały celulozowe
  • metoda Karla Fischera
  • transformator
Data

01.06.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

3

Typ dzieła

raport z badań